جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
896تامين اجتماعي70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1393/06/3012000
896تامين اجتماعي70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1389/08/191086