سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1835تامين اجتماعي70قرص - نلفيناوير - 250mg1392/05/1314800
1835تامين اجتماعي70قرص - نلفيناوير - 250mg1386/09/0310000