جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17197تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 5mg1394/06/241000
17197تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 5mg1391/12/21600