چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17197تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 5mg1394/06/241000
17197تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 5mg1391/12/21600