پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17106تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 2.5mg1394/06/24950
17106تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 2.5mg1392/05/16420
17106تامين اجتماعي90قرص - متفورمين/گلي بنکلاميد - 2.5mg1391/07/16300