سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
832تامين اجتماعي0قرص - متيل دوپا - 250mg FC1395/05/201800
832تامين اجتماعي70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1392/05/211300
832تامين اجتماعي70قرص - متيل دوپا - 250mg FC1390/02/27700