سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1728تامين اجتماعي70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 250mg1391/07/191000
1728تامين اجتماعي70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 250mg1386/01/16770