جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1728تامين اجتماعي70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 250mg1391/07/191000
1728تامين اجتماعي70قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 250mg1386/01/16770