سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9532تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1392/05/134200
9532تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/12/213000
9532تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1391/04/182200