سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1392/12/10430
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1392/05/13215
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1392/01/11160
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1388/12/03100
771تامين اجتماعي70قرص - لورازپام - 1mg1391/01/05120