جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1574تامين اجتماعي0قرص - لوراتادين - 10mg1395/01/28700
1574تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1392/05/21670
1574تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1391/08/09500
1574تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1390/07/10425