چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1574تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1392/05/21670
1574تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1391/08/09500
1574تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1390/07/10425