يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
768تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 400mg SR1394/04/140
768تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 400mg SR1386/01/16225