يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1394/06/23700
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1392/09/26600
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1392/05/16500
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1391/09/26370
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1391/03/30320
767تامين اجتماعي70قرص - ليتيوم کربنات - 300mg1390/06/22230