شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
763تامين اجتماعي70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1392/05/13600
763تامين اجتماعي70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1392/01/11400
763تامين اجتماعي70قرص - ليوتيرونين سديم - 0.025mg1391/06/28320