جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
746تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 250mg1393/05/018000
746تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/10/247600
746تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 250mg1392/05/208300
746تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 250mg1391/12/204260
746تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 250mg1391/08/014000
746تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 250mg1390/05/243600