سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
741تامين اجتماعي0قرص - لواميزول - 50mg1395/05/13400
741تامين اجتماعي70قرص - لواميزول - 50mg1392/05/13350
741تامين اجتماعي70قرص - لواميزول - 50mg1392/01/11250
741تامين اجتماعي70قرص - لواميزول - 50mg1390/06/22160