سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1922تامين اجتماعي70قرص - لتروزول - 2.5mg FC1392/05/168700
1922تامين اجتماعي70قرص - لتروزول - 2.5mg FC1386/05/146500