سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1991تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 25mg1393/11/15600
1991تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 25mg1392/05/13480
1991تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 25mg1392/01/11350
1991تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 25mg1390/06/22240