دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1815تامين اجتماعي70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 100mg FC1392/05/223000
1815تامين اجتماعي70قرص - لاميوودين (بيوودين ) - 100mg FC1390/06/222200