پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
658تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 200mg1392/05/16500
658تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 200mg1391/12/21350
658تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 200mg1391/03/06220
658تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 200mg1390/06/22150