سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
631تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1394/10/121700
631تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1391/10/18700
631تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1390/04/28810