دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1953تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1392/05/13550
1953تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1392/01/11400
1953تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1390/06/22270