جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/05/13300
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/01/11200
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1391/03/06150
595تامين اجتماعي70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1390/06/22110