جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1516تامين اجتماعي70قرص - فسفسترول - 100mg1392/07/230
1516تامين اجتماعي70قرص - فسفسترول - 100mg1380/10/11900