چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
543تامين اجتماعي70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/05/13480
543تامين اجتماعي70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/01/11320
543تامين اجتماعي70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1390/06/22250