شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
543تامين اجتماعي70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/05/13480
543تامين اجتماعي70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/01/11320
543تامين اجتماعي70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1390/06/22250