سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1394/04/1131000
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1392/05/2920000
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1391/05/2115000
541تامين اجتماعي70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1389/12/1811000