چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2433تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 200mg1391/05/211900
2433تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 200mg1390/05/091700