سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2433تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 200mg1391/05/211900
2433تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 200mg1390/05/091700