سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2128تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 150mg1392/05/152100
2128تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 150mg1391/05/211600
2128تامين اجتماعي70قرص - فلوکونازول - 150mg1390/05/091400