سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
536تامين اجتماعي70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1393/06/1717300
536تامين اجتماعي70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1392/07/3015500
536تامين اجتماعي70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1391/12/268100
536تامين اجتماعي70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1391/02/182100
536تامين اجتماعي70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1390/08/302600