سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
512تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/05/13300
512تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/01/11200
512تامين اجتماعي70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1390/06/22100