يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
442تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/05/13480
442تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/01/11320
442تامين اجتماعي70قرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1390/06/30240