سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
432تامين اجتماعي70قرص - دي اتيل کاربامازين سيترات - 50mg1392/07/230
432تامين اجتماعي70قرص - دي اتيل کاربامازين سيترات - 50mg1387/05/31180