پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1743تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 25mg1392/05/131000
1743تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 25mg1392/01/11700
1743تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 25mg1390/06/22440