يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
324تامين اجتماعي70قرص - کلونيدين - 0.2mg1392/05/13250
324تامين اجتماعي70قرص - کلونيدين - 0.2mg1392/01/11170
324تامين اجتماعي70قرص - کلونيدين - 0.2mg1390/06/22130