سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
315تامين اجتماعي70قرص - کلوبوتينول - 40mg1392/05/13600
315تامين اجتماعي70قرص - کلوبوتينول - 40mg1392/01/11450
315تامين اجتماعي70قرص - کلوبوتينول - 40mg1390/02/25350