جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
293تامين اجتماعي70قرص - سيناريزين - 75mg1392/05/13750
293تامين اجتماعي70قرص - سيناريزين - 75mg1392/01/11500
293تامين اجتماعي70قرص - سيناريزين - 75mg1390/06/22390