چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
292تامين اجتماعي70قرص - سيناريزين - 25mg1392/05/13420
292تامين اجتماعي70قرص - سيناريزين - 25mg1392/01/11280
292تامين اجتماعي70قرص - سيناريزين - 25mg1390/06/22220