سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1394/07/061500
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1392/06/021350
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1391/12/211000
279تامين اجتماعي70قرص - کلرپرومازين - 25mg1390/02/26400