جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
271تامين اجتماعي70قرص - کلروکين - 250mg1392/05/13480
271تامين اجتماعي70قرص - کلروکين - 250mg1392/01/11320
271تامين اجتماعي70قرص - کلروکين - 250mg1390/06/22240