جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1425تامين اجتماعي70قرص - شارکول - 250mg1392/06/175500
1425تامين اجتماعي70قرص - شارکول - 250mg1392/02/283160
1425تامين اجتماعي70قرص - شارکول - 250mg1390/04/141150