شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
220تامين اجتماعي70قرص - کارنيتين - 250mg1392/05/132100
220تامين اجتماعي70قرص - کارنيتين - 250mg1392/01/111600
220تامين اجتماعي70قرص - کارنيتين - 250mg1391/06/281400
220تامين اجتماعي70قرص - کارنيتين - 250mg1390/06/221200