سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1394/03/093000
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/07/230
1420تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/05/20950