سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
201تامين اجتماعي70قرص - کلسيم پانتودنات - 100mg1392/05/13450
201تامين اجتماعي70قرص - کلسيم پانتودنات - 100mg1392/01/11320
201تامين اجتماعي70قرص - کلسيم پانتودنات - 100mg1390/03/10250