جمعه 30 مهر 1395    |    Thursday, October 20, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
150تامين اجتماعي70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/05/13330
150تامين اجتماعي70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/01/11220
150تامين اجتماعي70قرص - بتامتازون - 0.5mg1390/06/22170