پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
150تامين اجتماعي70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/05/13330
150تامين اجتماعي70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/01/11220
150تامين اجتماعي70قرص - بتامتازون - 0.5mg1390/06/22170