شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2407تامين اجتماعي70قرص - آزيترومايسين - 500mg1392/05/149000
2407تامين اجتماعي70قرص - آزيترومايسين - 500mg1391/07/196500
2407تامين اجتماعي70قرص - آزيترومايسين - 500mg1387/07/204500