جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/05/13450
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1392/01/11300
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1391/03/06230
45تامين اجتماعي70قرص - آلومينيوم هيدروکسايد - 300mg1390/02/26190